راهنمای استفاده از کارت تخفیف نمایشگاهی

راهنمای استفاده از کارت تخفیف نمایشگاهی

ورود به سایت بهین پلاس و شروع مراحل خرید:

افزودن به سبد خرید و کلیک بر روی تسویه حساب:

بعد از ورود به حساب کاربری، در مرحله سوم و قسمت اطلاعات ارسال سفارش، در قسمت پایین صفحه وارد کردن کد تخفیف

تسویه حساب و کسر مبلغ کد تخفیف از فاکتور فروش :