مزایده

Divoom ONBEAT 200 speaker

اسپیکر ONBEAT 200 دیووم
  • زمان حراجی به پایان رسید
  • زمان شروع حراجی : ۲۴ تير ۱۳۹۵
  • زمان پایان حراجی : ۲۶ تير ۱۳۹۵
  • تعداد شرکت کننده : ۶
  • قیمت پایه :۱,۰۰۰ تومان
  • بالاترین قیمت پیشنهادی : ۵۰,۵۰۰ تومان
توسط: محمد سلیمانی